Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Tussenuitspraak GcZ, 27 februari 2019, SKGZ201801203

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 27 februari 2019
Datum publicatie: 28 februari 2019

AV, elektrische epilatie, intrekken machtiging, overgangstermijn, (on)gerechtvaardigd
onderscheid, discriminatie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 3:35 en 7:940 BW, en 7 en 9 van de
Algemene wet gelijke behandeling

Bekijk ook binnen dit dossier: