Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 juli 2018, 2018033665, SKGZ201701699

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 juli 2018
Datum publicatie: 7 februari 2019

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg, Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg