Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 21 oktober 2020, SKGZ201901678

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 2 november 2020
De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op een combinatiebehandeling, bestaande uit een osteotomie en orthodontie.

Verzoekster is op 5-jarige leeftijd van een speeltoestel gevallen. Bij dit ongeval is een van de centrale snijtanden verloren gegaan. Om de tandheelkundige functie te herstellen is een combinatiebehandeling van een osteotomie (kaakoperatie) en orthodontie voorgesteld. Na deze ingreep zal een implantaat worden aangebracht. De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard het aanbrengen van het implantaat te vergoeden. De overige behandelingen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
De commissie oordeelt dat de door de ziektekostenverzekeraar genomen beslissing juist is. Verzoekster heeft noch voor de osteotomie noch voor de orthodontische behandeling een (verzekerings)indicatie.