Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 oktober 2020, SKGZ201902406

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg.

Verzoekster heeft op 18 en 19 juni 2019 een tandheelkundige behandeling ondergaan. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten hiervan afgewezen. De commissie beslist dat verzoekster geen indicatie heeft voor bijzondere tandheelkundige zorg, en wijst het verzoek af.