Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 december 2019, 2019054508, SKGZ201901625

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 december 2019
Datum publicatie: 23 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, indicatie
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019