Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,19 augustus 2015,SKGZ201401399

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, vergoeding contactlenzen,
betalingsachterstand, retourneren originele nota's, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2015, artt. 10, 11 en 16 Zvw, 2.1, 2.9 en 2.14 Bzv, 2.6 sub f en 2.13
Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, gedeeltelijke toewijzing