Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,2 september 2018,SKGZ201701504

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 september 2018
Datum publicatie: 24 september 2018

EU/EER, Verenigd Koninkrijk, medisch specialistische zorg, MRI-scan en consult, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2017, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen