Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201801498

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

Het afbouwen van methylfenidaat retard in stappen van 2,5 mg is geen rationele farmacotherapie. Voor de doorgeleverde magistrale bereiding methylfenidaat retard 27,5 mg is bovendien een geregistreerd gelijkwaardig geneesmiddel beschikbaar. De doorgeleverde magistrale bereidingen methylfenidaat retard 2,5 mg en 27,5 mg vallen daarom niet onder de dekking van de zorgverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering biedt evenmin dekking voor deze middelen. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op vergoeding hiervan. Zijn stelling dat hij niet door de ziektekostenverzekeraar is geïnformeerd over de omstandigheid dat deze middelen met ingang van 2018 niet meer zouden worden vergoed, kan niet leiden tot een andere uitkomst. Het had op de weg van verzoeker gelegen na te gaan op basis waarvan methylfenidaat retard 27,5 mg en 2,5 mg werden vergoed door de ziektekostenverzekeraar - namelijk eerst onverplicht en in 2017 bij wijze van overgangsregeling - en of dit met ingang van 2018 mogelijk zou wijzigen. Gesteld noch gebleken is dat hij dit heeft gedaan.