Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 april 2022, SKGZ202101565

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 april 2022
Datum publicatie: 25 april 2022
Verzekerde heeft geen aanspraak op een ADL-hulphond.

Een ADL-hulphond is een hulpmiddel dat een bijdrage kan leveren aan de mobiliteit en algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, als een verzekerde hiertoe niet in staat is als gevolg van blijvende en ernstige lichamelijke functiebeperkingen in het gebruik van de handen en armen. Verzekerde heeft frequent optredende invaliderende aanvallen, waardoor zij haar handen en armen niet kan gebruiken. Onduidelijk is of hierbij sprake is van een blijvende beperking, omdat de oorzaak hiervan nog niet is vastgesteld. Daardoor is onbekend of er nog behandelmogelijkheden zijn. Verder is de inzet van de ADL- hulphond tijdens de aanvallen niet erop gericht verzekerde te ondersteunen bij haar mobiliteit of algemene - en huishoudelijke levensverrichtingen, maar om een aanval te signaleren en hierop actie te ondernemen. De zorgverzekering biedt geen dekking voor een ADL-hulphond voor het uitvoeren van deze taken. Verder is niet gebleken dat verzekerde buiten de aanvallen om haar handen en armen niet kan gebruiken, zodat verzekerde in die situatie niet redelijkerwijs is aangewezen op de inzet van een ADL-hulphond.