Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 april 2020, SKGZ201900867

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 april 2020
Datum publicatie: 21 april 2020

Verzoekster maakt aanspraak op een loopfiets met elektrische ondersteuning. Een verzekerde komt in aanmerking voor dit hulpmiddel als een (verzekerings)indicatie bestaat in de vorm van een functiestoornis in het bewegingssysteem. Om vast te stellen wat hieronder wordt verstaan, moet aansluiting worden gezocht bij het ICF-classificatiesysteem. De aandoeningen die hierin zijn genoemd, komen niet (in ernst) overeen met de aandoeningen die verzoekster heeft. Om die reden heeft zij geen aanspraak op het hulpmiddel en kan in het midden blijven of de elektrische ondersteuning doelmatig is. Overigens heeft de ziektekostenverzekeraar niet in strijd gehandeld met de goede procesorde door zich in de procedure te beroepen op een andere afwijsgrond.