Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nedrland, 5 augustus 2019, 2019026044, SKGZ201802075

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 augustus 2019
Datum publicatie: 5 september 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Belgiƫ, geneeskundige zorg, schouderoperatie, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2017, art. 20 Vo.nr. 883/2004