Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 december 2020, 2020038768, SKGZ202000843

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, Phonak Lyric, bijzondere individuele zorgvraag
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019