Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 oktober 2020, SKGZ202000418

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 12 oktober 2020
Voor vergoeding van een uitwendige neuscorrectie moet sprake zijn van een duidelijke anatomische of structurele afwijking van de neus.

Verzoeker heeft verschillende klachten door de vorm en grootte van zijn neus. Zijn ademhaling gaat zeer moeizaam en zijn zicht is beperkt met 15%. Alleen door een combinatie van een inwendige en een uitwendige neuscorrectie zullen zijn klachten volgens de behandelend arts afnemen. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen omdat volgens hem bij verzoeker geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Hij sluit hierbij aan bij de VAV Werkwijzer. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Verzoeker voldoet niet aan de voorwaarden voor vergoeding van een uitwendige neuscorrectie, omdat bij hem niet is gebleken van een duidelijke anatomische of structurele afwijking van de neus, die de oorzaak is van de neuspassageklachten. De commissie volgt hiermee het advies van Zorginstituut Nederland.