Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 april 2020, SKGZ201902022

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 april 2020
Datum publicatie: 21 april 2020

Verzekerde maakt aanspraak op de spraakcomputer VibeĀ®. De commissie beslist dat de VibeĀ® niet is aan te merken als een uitwendig hulpmiddel gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel s, Rzv.