Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002290

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 7 oktober 2021
HFCWO (The Vest) bij Cystic Fibrosis is niet conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoekster lijdt aan Cystic Fibrosis (CF). Voor de behandeling van deze aandoening heeft zij de ziektekostenverzekeraar in 2018 gevraagd het hulpmiddel The Vest, een hulpmiddel voor high-frequency chestwall oscillation (HFCWO), te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft het verzoek destijds afgewezen omdat The Vest niet voldeed aan de stand van de wetenschap en praktijk. In 2020 heeft verzoekster een nieuwe aanvraag voor The Vest gedaan. Ook ditmaal heeft de ziektekostenverzekeraar de aanvraag afgewezen, met de zelfde reden. Het verzoek het hulpmiddel uit coulance te vergoeden is door de ziektekostenverzekeraar eveneens afgewezen.
De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op het hulpmiddel The Vest, omdat dit geen zorg is conform de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee geen verzekerde prestatie onder de zorgverzekering. De commissie volgt hiermee het advies van het Zorginstituut. Ten aanzien van het verzoek om coulance is de commissie niet bevoegd. Het toepassen van coulance is voorbehouden aan de ziektekostenverzekeraar.