Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 december 2007, SKGZ2007.01319 (ANO07.335)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 december 2007
Datum publicatie: 23 februari 2011

Farmaceutische zorg, Strattera® (werkzame stof: atomoxitine), alternatief op Ritalin, ADHD, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10 en 11 Zvw, 2.8, 2.13, 2.14, 2.15 en 2.16 Bzv en 2.5, 2.39 e.v. en bijlage 1 Rzv, verzoek afgewezen