Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900666

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

De ziektekostenverzekeraar heeft aan verzoekster meegedeeld dat zij een betalingsachterstand heeft. Verzoekster is het hier niet mee eens en heeft hierover een klacht ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. Zij is van mening dat de ziektekostenverzekeraar haar klacht niet goed heeft afgehandeld en dat hij haar hierbij heeft gediscrimineerd. De commissie stelt vast dat de ziektekostenverzekeraar de betalingen van verzoekster anders heeft verwerkt dan zij heeft bedoeld, omdat zij het betalingskenmerk van de ziektekostenverzekeraar niet heeft gebruikt. Hiervan heeft verzoekster geen financieel nadeel ondervonden. Al haar betalingen zijn verwerkt op haar polis. Verzoekster betaalde te weinig. Hierdoor is een betalingsachterstand ontstaan van € 10,09. Dit bedrag moet verzoekster nog aan de ziektekostenverzekeraar voldoen. De commissie oordeelt verder dat geen sprake is van discriminatie. De ziektekostenverzekeraar heeft verzoekster aangesproken op haar manier van communiceren en haar gezegd dat dit 'de schoonheidsprijs' niet verdient. Verzoekster heeft dit ten onrechte opgevat als een oordeel over haar uiterlijk. Verder is niet gebleken dat de ziektekostenverzekeraar haar op enige andere grond heeft gediscrimineerd.