Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201900577

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op een PGB vv op basis van meer dan 5 uren en 45 minuten per week. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat bij de zorg die zij in de avond ontvangt, sprake is van een geneeskundige context met een overname van zorg. Het verzoek om verlenging van het PGB vv is niet op de juiste manier bij de ziektekostenverzekeraar ingediend. Dit kan niet telefonisch, maar moet gebeuren met de hiervoor beschikbare aanvraagformulieren. Ook moet eerst een nieuwe indicatie worden gesteld door een wijkverpleegkundige.