Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 25 februari 2022, 2022006474, SKGZ202102217

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 februari 2022
Datum publicatie: 4 april 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: