Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Tussenuitspraak Gcz, 22 mei 2019, SKGZ201801711

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019

Wachtlijstbemiddeling, Treeknormen geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wanprestatie,
schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2018, art. 6:74 BW