Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 9 januari 2019, SKGZ201700721

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 januari 2019
Datum publicatie: 8 februari 2019

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB),
ingangsdatum, indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2017, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2017, verzoek afgewezen