Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 11 maart 2021, 2021000357, SKGZ202001837

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 27 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Turkije, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, verwijderen borstprotheses, lekkage
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks verdrag
inzake sociale zekerheid.

Bekijk ook binnen dit dossier: