Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 november 2021, SKGZ202100016

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 november 2021
Datum publicatie: 10 december 2021
Verzoeker heeft geen aanspraak op een GGZ-behandeling met opname in Portugal.

Verzoeker heeft voorafgaand aan de behandeling geen toestemming gevraagd en verkregen van de ziektekostenverzekeraar. Deze zou niet zijn verleend, aangezien de diagnostiek en de behandeling niet zijn uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen, waardoor deze niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.