Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 23 juni 2021, SKGZ202002417

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
De commissie ziet geen aanleiding de zorgverzekeraar te verplichten het polisblad aan te passen conform de wensen van verzoeker.

Op de tweede bladzijde van het polisblad 2021 van verzoeker staat vermeld: 'ingangsdatum 1 januari 2020'. Verzoeker stelt dat de verzekeringsvoorwaarden jaarlijks wijzigen en dat daarom 1 januari 2021 moet worden vermeld als ingangsdatum. De zorgverzekeraar heeft toegelicht dat de betreffende datum automatisch wordt gegenereerd en dat 1 januari de datum is waarop zijn nieuwe backofficesysteem in gebruik is genomen.
Op de eerste bladzijde van het polisblad 2021 staat expliciet vermeld dat dit het polisblad is voor 2021. Daarnaast is vermeld dat dit stuk geldig is vanaf 1 januari 2021. Uit alles blijkt dus dat het polisblad betrekking heeft op de verzekeringssituatie met ingang van 1 januari 2021. Om die reden wordt het verzoek afgewezen.