Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 november 2020, 2020034999, SKGZ201901703

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening
Wmo-Zvw, betalingsachterstand
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019