Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 oktober 2020, SKGZ202000972

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bij budgetpolis korting toegestaan als gebruik wordt gemaakt van niet–gecontracteerde zorg. Onwetendheid speelt geen rol.

Verzoeker heeft in de jaren 2016 en 2017 medicijnen afgeleverd gekregen door een apotheek die niet door de ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd. Daarom heeft de ziektekostenverzekeraar een deel van de kosten niet vergoed.
Verzoeker heeft gekozen voor een polis met maar een beperkt aantal gecontracteerde zorgaanbieders. In geval een verzekerde kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder mag de zorgverzekeraar een korting toepassing. Daarom blijft een deel van de kosten voor rekening van verzoeker. De stelling van verzoeker dat
hij niet wist dat de desbetreffende apotheek niet gecontracteerd was, maakt dit niet anders. Dit omdat het bij het afsluiten van een budgetpolis op de weg ligt van verzekerde zich te laten informeren of een zorgaanbieder is gecontracteerd.