Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 juni 2022, SKGZ202101607

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 juni 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022
De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag voor de Freestyle Libre terecht afgewezen.

Verzoeker wenst gebruik te maken van de Freestyle Libre om zijn bloedglucosewaarden beter te reguleren. Als gevolg van MS kan hij de sensoren van de Freestyle Libre niet langdurig op zijn huid verdragen. Om die reden zal hij het hulpmiddel twee of drie keer per kwartaal gebruiken voor de duur van 14 dagen per keer. In dat geval is geen sprake van een optimale en doelmatige inzet van het hulpmiddel. Dit blijkt uit het consensusdocument 'Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet FGM en CGM' dat door de Nederlandse Diabetes Vereniging is uitgebracht.