Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 24 juni 2021, 2021020464, SKGZ20201584

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 juni 2021
Datum publicatie: 16 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur, indicatie, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.26 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.