Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 29 januari 2021, SKGZ202001625

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Een wc-douche is geen spoelapparatuur als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, Rzv.

Bij verzoekster komt een deel van de endeldarm naar buiten, waardoor de defecatie, en met name het schoonmaken met wc-papier, een pijnlijke (en bloederige) aangelegenheid is. Om die reden is besloten tot het monteren van een wc-douche/bidet op de bestaande wc-pot. De noodzaak ervan wordt onderschreven door de huisarts. De behandelend medisch specialist heeft als alternatief het gebruik van een douchekop genoemd, maar dit is voor verzoekster geen optie gezien haar leeftijd van 92, problemen met de mobiliteit en het valgevaar. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van het hulpmiddel afgewezen. De commissie concludeert dat een wc-douche/bidet voorheen niet onder de verzekerde zorg viel. Sinds de invoering van de functionele omschrijving in de Rzv – waarnaar artikel B.17. van de zorgverzekering verwijst – is dit niet veranderd, in die zin dat het hulpmiddel moet worden ingezet als sprake is van een beperking in de functies gerelateerd aan de uitscheiding van feces. Verzoekster heeft geen problemen met de stoelgang door bijvoorbeeld obstipatie, zodat bij haar een indicatie voor een hulpmiddel als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, Rzv ontbreekt. Het voorgaande wordt onderschreven door het Zorginstituut in het advies van 16 december 2020.
Mogelijk kan verzoekster een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij kan dit navragen bij de gemeente.