Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 januari 2021, SKGZ202000129

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 januari 2021
Datum publicatie: 20 januari 2021
Er bestaat aanspraak op een orthodontische behandeling op grond van de zorgverzekering als sprake is van een ernstige aandoening aan het tand-kaak-mondstelsel én medebehandeling of diagnostiek van een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

De behandelend orthodontist heeft bij verzekerde een overjet van 14 mm vastgesteld. Om dit te verhelpen is een behandelplan opgesteld en is aan de ziektekostenverzekeraar gevraagd deze behandeling te vergoeden. Er bestaat slechts aanspraak op een orthodontische behandeling ten laste van de zorgverzekering als sprake is van een ernstige aandoening aan het tand-kaak-mondstelsel en als medebehandeling of diagnostiek van een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is. De commissie overweegt dat aan de eerste voorwaarde mogelijk is voldaan, maar niet aan de tweede en dat om die reden geen aanspraak bestaat op de gevraagde orthodontische behandeling op grond van de zorgverzekering.