Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 15 december 2021, 2021033844, SKGZ202100323

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2021
Datum publicatie: 4 maart 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, herniaoperatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.12
Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20
Vo. nr. 883/2004.

Bekijk ook binnen dit dossier: