Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201900233

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoeker gebruikt al enkele jaren verschillende vitamines. Daarnaast bezoekt hij een natuurgeneeskundig therapeut in Duitsland. Tot en met 2018 heeft verzoeker voor deze kosten een vergoeding gekregen. Eind 2018 heeft verzoeker telefonisch contact gehad met een medewerk(st)er van de ziektekostenverzekeraar. Tijdens dit contact is volgens verzoeker aan hem meegedeeld dat hij de nota's uit 2016, 2017 en 2018 nog kan declareren en dat deze dan worden vergoed.
De commissie oordeelt dat de zorgverzekering geen dekking biedt voor de kosten van vitamines en de behandelingen door een natuurgeneeskundig therapeut. Op de nota's van de natuurgeneeskundige therapeut staan ook kosten van laboratoriumonderzoek vermeld. Deze kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen als dit wordt voorgeschreven door een huisarts of medisch specialist. Dit is bij verzoeker niet aan de orde.
Wat betreft de door verzoeker gedane telefonische toezegging geldt dat door verzoeker niet aannemelijk is gemaakt dat hem een toezegging is gedaan.