Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 april 2020, SKGZ201901565

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 april 2020
Datum publicatie: 23 april 2020

Verzoeker heeft meerdere verslavingen. Ter behandeling hiervan is hij opgenomen geweest in een verslavingskliniek in Thailand. De ziektekostenverzekeraar vergoedt deze opname niet. De commissie overweegt dat deze beslissing terecht was. De wijze waarop de verwijzend psychiater de diagnose en behandelintensiteit lijkt te hebben vastgesteld, is niet conform de geldende richtlijnen van de beroepsgroep en de stand van de wetenschap en praktijk. Ook is niet aangetoond dat de klinische behandeling in Thailand medisch noodzakelijk was. Het verzoek wordt daarom afgewezen.