Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ201902439

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 19 november 2020
De behandeling met Respreeza® bij de diagnose AATD met genotype Pi ZZ voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Toewijzing op grond van door de ziektekostenverzekeraar gedane toezegging.

Verzoeker is gediagnosticeerd met alfa-1-antitrypsine deficiëntie (AATD), genotype Pi ZZ. Er is sprake
van progressief longemfyseem met een FEV1 van 54% pred postbronchodilatatoir. Verzoeker heeft de zorgverzekeraar gevraagd de kosten van een behandeling met Respreeza® te vergoeden.
De commissie overweegt dat Respreeza® een specialistisch geneesmiddel is. Specialistische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die deel uitmaken van de prestatie geneeskundige zorg zoals omschreven in het Besluit zorgverzekering. Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat de behandeling met Respreeza® bij de indicatie van verzoeker (behandeling van AATD met genotype Pi ZZ) niet voldoet aan de stand van de wetenschap
en praktijk. Verzoeker kan daarom geen aanspraak maken op vergoeding van Respreeza® ten laste van de zorgverzekering.
Verzoeker beroept zich op een brief van de zorgverzekeraar waarin staat dat de kosten van Respreeza®
worden vergoed. Gelet op de inhoud van de brief mocht erop worden vertrouwd dat de kosten inderdaad zouden worden vergoed.