Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 oktober 2021, 2021024152, SKGZ202002492

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 oktober 2021
Datum publicatie: 12 november 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.1 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.