Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,21 augustus 2020, 2020018663, SKGZ202000235

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 augustus 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, laparoscopisch herstel buikwandhernia met behulp van
Da Vinci® robot, stand wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr.
883/2004