Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 december 2019, 2019055356, SKGZ201901693

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 maart 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, SnörEx®, stand van de wetenschap en praktijk
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.9 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: