Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900354

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 2 december 2019

Met ingang van 1 januari 2019 is de verzekering PNO Extra omgezet naar de verzekering PNO Optimaal. Volgens verzoeker werd hij niet voldoende was geïnformeerd over de wijziging in de vergoeding van een verblijf in een zorghotel of hospice. Hij wil daarom met ingang van 1 januari 2019 verzekerd zijn volgens de aanvullende verzekering PNO Top, maar is daarvoor niet geaccepteerd. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar verzoeker voldoende heeft geïnformeerd over de wijzigingen in de aanvullende verzekering, en niet gehouden is verzoeker te verzekeren volgens de aanvullende verzekering PNO Top.