Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 augustus 2021, SKGZ202100227

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 augustus 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Nota terecht afgewezen. Op grond van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering bestaat aanspraak op maximaal € 250,-- per kalenderjaar en dit bedrag werd al uitgekeerd.

Eind 2020 heeft verzoekster een tandheelkundige behandeling ondergaan. De nota van deze behandeling bedroeg € 538,76. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten afgewezen. Dit omdat in juli 2020 al een bedrag van € 250,- is vergoed. Omdat verzoekster dit laatste niet heeft bestreden en de maximale vergoeding vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering hiermee was bereikt, bestaat geen aanspraak op verdere vergoeding.