Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 27 augustus, 2019039638, SKGZ201900822

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 27 augustus 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU/EER, Duitsland, Geneeskundige zorg, aquablatie bij benigne prostaathyperplasie (BPH),
stand wetenschap en praktijk,
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004

Bekijk ook binnen dit dossier: