Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 september 2019, SKGZ201900860

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 september 2019
Datum publicatie: 5 september 2019

201900860
Verzoeker wilde met ingang van 1 januari 2019 de aanvullende verzekering Tand Goed bij de ziektekostenverzekeraar afsluiten. Dit is volgens hem niet gelukt door een fout van de ziektekostenverzekeraar. Volgens de ziektekostenverzekeraar is de betreffende verzekering nooit aangevraagd. De commissie oordeelt dat verzoeker er niet in is geslaagd aan te tonen dat hij de gewenste verzekering heeft aangevraagd. Ook is niet vast komen te staan dat deze verzekering op een andere manier tot stand is gekomen.