Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 juni 2009, SKGZ2008.01618

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 juni 2009
Datum publicatie: 30 maart 2011

Hulpmiddelenzorg; rollator, osteoporose, gebroken wervels, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, verzoek toegewezen, zorgverzekeraar heeft toegewezen