Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 mei 2021, SKGZ202002223

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 mei 2021
Datum publicatie: 4 mei 2021
De ziektekostenverzekeraar heeft de ingangsdatum van het PGB vv overeenkomstig de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden vastgesteld. Door niet inhoudelijk te reageren op de vraag en klacht van verzoekster over het PGB vv heeft de ziektekostenverzekeraar zijn informatieplicht geschonden.

Aan verzoekster was een PGB vv toegekend op basis van 13 uren en 5 minuten persoonlijke verzorging per week. Op 9 juli 2020 is ten behoeve van verzoekster een vervolgaanvraag ingediend voor een PGB vv, waaruit blijkt dat haar zorgvraag is afgenomen. In dat geval geldt dat de ingangsdatum gelijk is aan de datum waarop de indicatie is gesteld. De ziektekostenverzekeraar heeft de ingangsdatum overeenkomstig vastgesteld.
Verzoekster heeft aan de ziektekostenverzekeraar een vraag gesteld over de berekening van het PGB vv en zich beklaagd over de ingangsdatum van het PGB vv en de wijze waarop de ziektekostenverzekeraar communiceert. Omdat de ziektekostenverzekeraar niet inhoudelijk heeft gereageerd op de vraag en de klacht, heeft hij zijn informatieplicht geschonden.