Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 april 2022, SKGZ202101880

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 april 2022
Datum publicatie: 7 april 2022
Verzoeker heeft geen aanspraak op hoortoestellen uit de buitencategorie.

Verzoeker voert aan dat sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag omdat hij veel (online) gesprekken voert in zijn hoedanigheid als voorzitter van een stichting. De ziektekostenverzekeraar wijst erop dat het hoorprotocol niet is gevolgd. Er zijn geen hoortoestellen uit de database geprobeerd. De commissie overweegt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij op zorginhoudelijke gronden is aangewezen op hoortoestellen uit de buitencategorie. Daarom komt hij niet voor vergoeding van de door hem aangeschafte hoortoestellen in aanmerking.