Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies Gcz, 7 juli 2021, SKGZ202001685

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 7 juli 2021
Geen aanspraak op PGB vv conform de voorgaande indicatie. Geen aanspraak op een PGB vv voor het aanreiken van medicatie, nu de indicerend verpleegkundige heeft ingestemd met verlaging op dit punt.

Verzoekster is het niet eens met de nieuwe indicatie. Deze valt lager uit in vergelijking met de vorige indicatie uit 2018. Dit terwijl haar zorgvraag niet is afgenomen. Verzoekster wil daarom in de eerste plaats een PGB vv overeenkomstig de oude indicatie uit 2018. De commissie overweegt met betrekking hiertoe dat een aanvraag is gedaan conform de nieuwe indicatie, te weten op basis van 5 uren en 50 minuten Verpleging en 8 uren en 15 minuten Persoonlijke Verzorging per week. Het meer gevorderde wordt afgewezen. Subsidiair heeft verzoekster gevorderd dat haar een PGB vv wordt toegekend conform de ingediende aanvraag. Het betreft hierbij de uren Persoonlijke Verzorging voor de periode na 6 februari 2020. De indicatie heeft wat betreft Persoonlijke Verzorging, in tegenstelling tot wat hierover is vermeld op de aanvraag, betrekking op 8 uren en 10 minuten per week. De ziektekostenverzekeraar heeft hierop naar het oordeel van de commissie terecht 70 minuten per week in mindering gebracht voor het aanreiken van de medicatie. De indicerend wijkverpleegkundige is namelijk na overleg akkoord gegaan met deze aanpassing, zodat een geldige indicatie voor deze zorg ontbreekt.