Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 juni 2022, SKGZ202101920

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juni 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022
Er bestaat aanspraak op een gynaecomastie-extirpatie als niet alleen sprake is van een gynaecomastie, maar ook van een duidelijke feminisatie van de borst, die vergelijkbaar is met Tannerstadium M4 of meer.

Verzoeker heeft al jaren last van borstvorming. Hij ondervindt hiervan hinder. Daarom heeft de plastisch chirurg voor hem een aanvraag voor een gynaecomastie-extirpatie ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen omdat niet is voldaan aan de verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot de indicatie.
Het Zorginstituut heeft in zijn advies aan de commissie toegelicht dat bij verzoeker weliswaar sprake is van een gynaecomastie, maar dat uit de overgelegde foto's niet blijkt van Tannerstadium M4 of meer, zodat niet is voldaan aan de voorwaarde voor verminking. De commissie neemt dit advies over en wijst het verzoek af.