Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 december 2018, 2018059676, SKGZ201800472

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 december 2018
Datum publicatie: 22 februari 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, refractiechirurgie met behulp van een laser