Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00517

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 oktober 2010
Datum publicatie: 3 januari 2011

Voedingssupplement, Protifar Plus, Glycogeenstapelingsziekte (GSD) type III, geen dieetpreparaat, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek afgewezen