Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 8 september 2020, 2020031224, SKGZ202000781

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 september 2020
Datum publicatie: 16 oktober 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Belgiƫ, geneeskundige zorg, rugoperatie, spondylodese, stand wetenschap en
praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo.nr. 883/2004