Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 maart 2008, SKGZ2007.2384 (ANO08.039)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 maart 2008
Datum publicatie: 20 juli 2011

Farmaceutische zorg, Cialis ® 20 mg (werkzame stof: tadalafil), MS, progressieve handfunctiestoornis, erectiele functie, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.8 Bzv, 2.5 en 2.39, 2.40, e.v., bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen